…. de allerlaatste: er zijn nog maar 50 startbewijzen beschikbaar voor de City Trail Middelburg.  Dus wil je meelopen -hardlopen of wandelen- schrijf je dan in via www.inschrijvenzeeland.nl